Stronę podzielono na dwie sekcje: dla specjalisty oraz dla inwestora. Projektanci, instalatorzy, integratorzy czy operatorzy oprócz dostępu do standardowych treści, takich jak katalog produktów, charakterystyka systemów, opis referencji, mogą korzystać z części dostępnej po zalogowaniu, gdzie zamieszczono materiały i narzędzia ułatwiające współpracę C&C Partners.

Klienci końcowi mogą natomiast zapoznać się z cechami oferowanych systemów w zależności od sektora, który ich interesuje (m.in. telekomunikacja, lotnisko, infrastruktura kolejowa, infrastruktura drogowa, medycyna itd.).

Strona jest dostępna pod adresem www.ccpartners.pl.