18 czerwca ComputerLand przeniósł się do nowej siedziby -kompleksu biurowego Kopernik Office Buildings przy Al. Jerozolimskich 180 w Warszawie. Aktualne numery telefonu i faksu to: tel. (0-22) 571-10-00, faks (0-22) 571-10-01. Adres strony internetowej pozostał bez zmian (www.computerland.pl). W lipcu ComputerLand zmieni także swoją regionalną siedzibę we Wrocławiu.