Nowa prokurent od czerwca 2013 r. jest Dyrektorem Sprawozdawczości Finansowej i Kontrolingu w Sygnity. Ma bezpośrednio nadzorować finanse spółki do czasu powołania wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

Bogumiła Chlebicka ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami. W latach 2011-2012 była członkiem zarządu ds. ekonomicznych i finansowych PKP PLK, a od 2005 do2011 r. pełniła różne funkcje w spółkach grupy TP S.A. (m.in. zasiadała w zarządzie TP Invest i TP Teltech).

Jednocześnie zarząd odwołał prokury udzielone Alinie Niewiadomskiej-Boginskiy i Sławomirowi Połukordowi.