Nowa nazwa ma podkreślać zaangażowanie związku w rozwój cyfryzacji w Polsce. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” zapowiada wsparcie takich rozwiązań prawnych, które zwiększą dostępność cyfrowych zasobów online, jednocześnie chroniąc prawa autorskie twórców.

Organizacja zrzesza największych producentów i dystrybutorów z branży elektronicznej.
Walne Zgromadzenie na członków zarządu związku wybrało Annę Gajowniczek z Sony Europe oraz Włodzimierza Ossowskiego z Actionu. Prezesem został wybrany Michał Kanownik, dotychczasowy dyrektor ZIPSEE. Nowym przewodniczącym rady ZIPSEE jest Carlos Martinez z LG, a jej wiceprzewodniczącym Mateusz Iżowski z ABC Daty.