Jednocześnie Fujitsu zapowiada
wprowadzenie zryczałtowanych opłat licencyjnych, niezmiennych nawet w przypadku
zwiększenia pojemności pamięci masowej. Producent będzie od 1 lipca 2014 r. do
28 lutego 2015 r. udostępniać pakiety Eternus SF V16 Feature Pack za połowę
zalecanej ceny detalicznej.

Klienci będą mogli wybrać pakiet podstawowy
(Starter Pack), zawierający licencje na rozszerzone funkcje zarządzania
pamięcią masową, oraz pakiet zarządzania warstwami (Tiering Pack), który jest
idealny w przypadku używania dysków różnych typów, zwłaszcza SSD. Zasady
udzielania licencji na oprogramowanie Eternus SF przewidują zryczałtowane
opłaty za każdy kontroler, zamiast złożonego ustalania cen zależnie od
pojemności lub czasu. Pomaga to klientom w trafnym planowaniu kosztów
związanych ze wzrostem ilości danych, co, jak podkreśla Fujitsu, jest
zjawiskiem stałym. Pakiety Eternus SF Feature Pack pozwalają dystrybutorom i
klientom uniknąć pułapek licencyjnych.

Pod adresem https://partners.ts.fujitsu.com/com/Partner-Promotions/product/Pages/Storage-Promotions.aspx
partnerzy handlowi Fujitsu mogą znaleźć szczegóły dotyczące promocji oraz
materiały marketingowe, które można dostosowywać do swoich potrzeb.

Systemy pamięci masowej Fujitsu Eternus DX
i oprogramowanie do zarządzania pamięcią Eternus SF są już dostępne
bezpośrednio w firmie Fujitsu i u jej partnerów handlowych. Ceny i dane
techniczne mogą się różnić w zależności od kraju.