Zanosi się na to, że fala popytu na rozwiązania cyfrowe w polskim biznesie nie opadnie, gdy już (oby jak najszybciej) wyjdziemy z pandemii.

W „nowej rzeczywistości” po Covid-19 ponad połowa polskich (52 proc.) MŚP zapowiada jeszcze szersze wykorzystanie narzędzi cyfrowych – według badania przedstawionego przez Konfederację Lewiatan. To podobny odsetek jak w Europie (50 proc.).

Z badania wynika, że przejście do zdalnego działania w ub.r. zmobilizowało polskich przedsiębiorców do digitalizacji – aż 82 proc. deklaruje, że zwiększyło wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas pandemii.

Co istotne, dwie trzecie (66 proc.) MŚP czuło się komfortowo z nowymi technologiami już przed pandemią – takie dane według Lewiatana przedstawił Maksim Belitski, profesor Uniwersytetu w Reading, podczas zorganizowanej przez konfederację konferencji „Wpływ aktu o rynkach cyfrowych na gospodarkę cyfrową w Europie i wsparcie MŚP”.

Co ciekawe, jak wynika z danych, w Polsce jest większy odsetek zaawansowanych technologicznie MŚP niż średnio w Europie (o 5 proc.). Pokazuje to skalę zmiany, jaka dokonała się w naszym kraju.

Przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy dobrze wydają pieniądze
Sporo MŚP nie jest przekonanych, czy wydając środki na cyfryzację dobrze inwestuje. Niemal jedna trzecia – 31 proc. MŚP nie ma pewności, co do zwrotu z inwestycji w narzędzia cyfrowe (w Europie wątpliwości są równie duże – 30 proc.).