Dzięki ograniczeniom związanym z pandemią i home office sprzedaż notebooków zwiększyła się o 27 proc. w II kw. 2020 r. – według Strategy Analytics. W rezultacie światowy rynek wchłonął 54,2 mln urządzeń.

„Największą niespodzianką kwartału był silny popyt generowany przez konsumentów kupujących dla siebie urządzenia do pracy, nauki i zabawy, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej” – zaznacza Eric Smith, dyrektor Connected Computing.

Kolejni duzi gracze, Dell i Apple, odnotowali poprawę o 21 proc., przez co również stracili nieco udziałów wobec ub.r. Poprawił się Acer, zwiększając sprzedaż o 41 proc. rok do roku.

Nie wszyscy producenci jednakowo skorzystali z boomu. HP poprawiło się aż o 42 proc., podczas gdy Lenovo, rywalizujące z amerykańskim dostawcą o palmę pierwszeństwa na rynku PC, było 17 proc. na plusie – czyli mniej niż średnia na rynku. Dzięki temu HP doszlusowało na Lenovo pod względem udziału w rynku, zbliżając się do lidera na odległość 0,2 pkt proc.

Pomogli partnerzy

„Głównym powodem sukcesu wszystkich dostawców jest ścisła współpraca z partnerami dystrybucyjnymi i detalicznymi” – komentuje Chirag Upadhyay, starszy analityk ds. badań.

„Większość dostawców rozpoczęła kwartał od realizacji panicznych zakupów i składania zamówień na dostawy, które zostały wstrzymane w marcu z powodu lockdownu w większości krajów. Jednak w miarę upływu kwartału wszystkim dostawcom udało się na czas spełnić oczekiwania klientów, ściśle współpracując z partnerami handlowymi, w tym detalicznymi, aby dostarczać produkty terminowo” – twierdzi ekspert.

Nad rynkiem zbierają się jednak ciemne chmury.

Zdaniem analityka istnieje ryzyko przedłużających się trudności gospodarczych i spadku popytu w krajach borykających się z pierwszą falą zarazy. „Ten pesymizm może się szybko rozprzestrzenić, jeśli druga fala epidemii ogarnie więcej krajów” – ostrzega Chirag Upadhyay.

Z kolei Eric Smith zauważa, komentując nadspodziewanie wysoką sprzedaż w II kw. br., że gry okazały się dobrą rozrywką w okresie izolacji. Szkoły i konsumenci kupowali również sporo chromebooków do zdalnej nauki.

„Sposób, w jaki te zachowania rozwijają się podczas pandemii i po niej, zostanie dokładnie zbadany, aby określić długoterminowy kierunek rynku notebooków” – zapowiada dyrektor.

Dostawy notebooków na światowy rynek w II kw. 2020 r. (dane wstępne Strategy Analytics)