Mimo niedoborów komponentów i opóźnienień w dostawach sprzedaż notebooków w dystrybucji – w ujęciu wartościowym – jest wyraźnie wyższa niż przed pandemią.

Według najnowszych danych Contextu, obejmujących pierwsze 6,5 tygodnia IV kw. 2021 r. (czyli od początku października do połowy listopada br.) na polskim rynku przychody ze sprzedaży notebooków były większe o 29 proc. wobec analogicznego okresu w 2019 r.

W całej Europie w tym kwartale obroty na komputerach przenośnych u dystrybutorów są wyższe niż 2 lata temu (+22 proc.), co zdaniem analityków wynika z potrzeby wyposażenia hybrydowych miejsc pracy. Rośnie także sprzedaż konsumencka – wynika z danych.

Natomiast w porównaniu z bardzo dobrym IV kw. 2020 r., w pierwszych 6,5 tygodniach IV kw. 2021 r. widać spadek o -7 proc. r/r.

Klienci już nie biorą wszystkiego jak leci

Zarówno resellerzy obsługujący MŚP, jak i do duże przedsiębiorstwa, uśredniając dane wykazują nieco niższe poziomy sprzedaży niż w ub.r., ale nadal znacznie wyższe niż w 2019 r.

Jak podaje Context, informacje z firm z kanału sprzedaży sugerują, że chociaż popyt na urządzenia przenośne pozostaje wysoki, to organizacje są bardziej selektywne wybierając notebooki.

Teraz firmy są mniej zdesperowane, jeśli chodzi potrzebę zakupu nowego sprzętu, dlatego skupiają się bardziej na interesujących ich specyfikacjach i wymaganej wydajności – wynika z informacji Contextu.

Tym niemniej generalnie sprzedaż notebooków u resellerów skoncentrowanych na segmencie biznesowym utrzymuje się na wysokim poziomie, a ostatnie dane z 2021 r. zbliżają się do tych sprzed roku. Maleje natomiast wpływ na popyt dużych umów czy projektów rządowych w sektorze edukacji, który był widoczny w ub.r.

U konsumentów też większa sprzedaż

W segmencie detalicznym (retail oraz e-tail) wzrost przychodów z notebooków przekroczył w pierwszych tygodniach IV kw. 2021 r. liczby z 2020 r. – ustalił Context. W ocenie analityków większe obroty są efektem rosnących cen i zmiany asortymentu, np. większej liczby notebooków gamingowych przed Czarnym Piątkiem (26.11), co podniosło średnie ceny sprzedaży.

Mobilne stacje robocze na ścieżce długiego wzrostu

Jednym z segmentów, który według Contextu odnotowuje niezmiennie imponujący wzrost podczas pandemii, są mobilne stacje robocze. W pierwszych tygodniach IV kw. 2021 r. przychody z ich sprzedaży w europejskiej dystrybucji prawie podwoiły się w porównaniu z początkiem IV kw. 2020 r.

Jeszcze przed kryzysem segment ten odniósł korzyści z przejścia na urządzenia mobilne, a ten trend przyspieszył w pandemii, zarówno ze względu na lepszą podaż takiego sprzętu w porównaniu ze zwykłymi notebookami, jak i na zwiększony popyt ze strony sektora medycznego.

Spodziewany jest dalszy wzrost na przenośnych stacjach roboczych, ponieważ przejście na urządzenia mobilne zaczęło się w tym segmencie rynku dużo później niż w przypadku zwykłych PC.

Ponadto nabywców przekonują problemy ze nabyciem takich dodatków, jak stacje dokujące, podczas gdy w mobilnych stacjach roboczych łączność przewodowa jest wbudowana w urządzenia.

Dodatki nadal będą miały wzięcie

Context przewiduje również, że popyt na stacje dokujące, zestawy słuchawkowe, myszy i inne akcesoria do notebooków pozostanie silny w IV kw. 2021 oraz w 2022 r., ze względu na przejście na hybrydowy model pracy.

Desktopy w górę, ale nadal poniżej 2019 r.

W ostatnich tygodniach obserwowana jest tendencja wzrostowa sprzedaży komputerów stacjonarnych, ale nadal pozostaje ona poniżej średniej z 2019 r., ponieważ nabywcy biznesowi koncentrują się na notebookach, które dają użytkownikom większą elastyczność w pracy hybrydowej.

Wzrost/spadek przychodów ze sprzedaży notebooków w Europie w pierwszych 6,5 tygodniach IV kw. 2021 r. wobec analogicznego okresu 2019 r. (dane dystrybutorów, sprzedaż w euro)

W sumie22%
Niemcy-5%
Wielka Brytania33%
Włochy41%
Hiszpania12%
Francja43%
Polska29%
Holandia23%
Szwajcaria16%
Szwecja36%
Czechy18%
Portugalia18%
Belgia28%
Dania34%
Finlandia17%
Irlandia75%
Austria10%
Źródło: Context