Oprócz Norberta Biedrzyckiego do rady zostali powołani: Dasza Gadomska i Mariusz Sawoniewski. Rada nadzorcza CI Games nie była zmieniana od debiutu spółki na giełdzie w 2007 r. Powołanie nowego zespołu wyjaśniono rozwojem firmy i inwestycjami.

Norbert Biedrzycki od listopada 2012 r. do grudnia 2014 r. był prezesem ABC Daty, a wcześniej – Sygnity (2010 – 2012). Pełnił też funkcję wiceprezesa MCI Management. Wcześniej był związany z McKinsey & Company oraz Oracle’m. Odpowiadał m.in. za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie aplikacji na rynek. W Oracle’u kierował również działem wdrożeń. Obecnie jest także w radzie nadzorczej Exorigo-Upos, spółki oferującej rozwiązania IT dla handlu.

Dasza Gadomska została przewodniczącą rady nadzorczej. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych. Specjalizuje się m.in. w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, prawie reklamy oraz prawie rynku kapitałowego. Z branżą gier wideo jest związana od 2010 r. Przez blisko 5 lat pełniła funkcję prawnika, a następnie Chief Legal & Administrative Officer w CI Games. Ponadto była country managerem w zagranicznych spółkach z grupy kapitałowej CI Games.

Mariusz Sawoniewski jest głównym udziałowcem i prezesem firmy doradczej Vectis Konsulting oraz wiceprezesem i udziałowcem spółki deweloperskiej – Kompania Domowa. W latach 2006-2013 pełnił funkcje kierownicze w Unibepie (kolejno jako dyrektor finansowy, członek zarządu i wiceprezes).

Notowany na GPW producent gier w przyszłym roku planuje premierę trzeciej części swojej flagowej gry Sniper. Na całym świecie sprzedano do tej pory łącznie ponad 5,6 mln gier z serii Sniper Ghost Warrior. CI Games podaje, że na obu częściach zarobił blisko 130 mln zł netto. W I półroczu br. spółka wygenerowała 7,46 mln zł przychodów, a strata netto wyniosła 2,79 mln zł. Na koniec czerwca br. w kasie spółki było 13,1 mln zł – o 6 mln zł więcej niż przed rokiem.  Skonsolidowane przepływy pieniężne netto CI Games z działalności operacyjnej wyniosły 13,92 mln zł. Przepływy pieniężne netto (po odliczeniu przepływów inwestycyjnych i finansowych) wyniosły 3,63 mln zł.