Działalność Norberta Biedrzyckiego w grupie Atos nie ograniczy się do polskiego oddziału. Będzie on pełnił także funkcję wiceprezesa od integracji systemów na region Europy Środkowej i Wschodniej (VP CEE System Integration). Do jego zadań należy wzmocnienie pozycji firmy w tym obszarze.
 
Norbert Biedrzycki był poprzednio prezesem zarządu ABC Daty (listopad 2012 – grudzień 2014)oraz Sygnity (2010 – 2012). Wcześniej, przez kilka lat, był młodszym partnerem zarządzającym w firmie McKinsey w Londynie, a przedtem dyrektorem działu usług doradczych oraz rozwoju biznesu w Oracle’u.

Nowy szef Atosa ma wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, integracji systemów oraz usług zarządzanych, cloud computingu i bezpieczeństwa IT.

Norbert Biedrzycki przejmuje stery firmy w czasie, gdy korporacja znacznie się rozrosła. W 2015 r. w rezultacie przejęć na poziomie globalnym i krajowym doszło do integracji firm Atos Polska, AMG.net oraz Bull Polska. Atos jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia firmą IT w Polsce (prawie 4 tys. pracowników), trzecią w pod względem przychodów z usług IT i największym dostawcą aplikacji webowych i portali internetowych w 2014 roku wg Computerworld Top 200. w 2014 r. grupa wypracowała 632 mln zł przychodów, o 62 proc. więcej niż w 2013 r. Kolejną organizacją przejmowaną przez Atosa jest Unify.

Atos SE (Societas Europaea) generuje rocznie 11 mld euro przychodów, zatrudnia 93 tys. pracowników w 72 krajach. Oferuje usługi konsultingowe i IT – integracji systemów, usługi zarządzane, outsourcing procesów biznesowych, rozwiązania w obszarze chmury, Big Data, bezpieczeństwa, usług transakcyjnych.