Norbert Biedrzycki jest prezesem ABC Daty od listopada 2012 r. Spółka nie podała przyczyny jego rezygnacji. Wcześniej, w latach 2010 – 2012, menedżer był prezesem Sygnity, a w latach 2002 – 2010 pracował w McKinsey and Company Polska. 

Ilona Weiss od grudnia 2012 r. była wiceprezesem ABC Daty ds. operacyjnych, a od marca 2013 r. jest wiceprezesem ds. finansowych i operacyjnych. Pełni również funkcję Partnera ds. Inwestycji w grupie MCI (która kontroluje większość udziałów w ABC Dacie). 

–  W najbliższym czasie skupimy się na budowie pozycji lidera rynku B2B e-commerce w segmencie ICT w Europie Środkowo-Wschodniej. Będziemy rozwijać platformę elektroniczną (marketplace) w oparciu o autorski system Interlink ABC Data. – powiedziała Ilona Weiss, nowo powołana prezes zarządu ABC Daty. – Akcjonariusze również mogą być spokojni, gdyż dotychczasowa polityka dywidendowa i stabilny proces budowy wartości spółki pozostaną bez zmian.

Deklarację można uznać za zapowiedź kontynuacji dotychczasowej strategii. W br. przedstawiciele zarządu niejednokrotnie podkreślali, że do priorytetów należy budowa pozycji ABC Daty jako lidera e-handlu B2B w naszym regionie Europy.

W latach 2010 – 2012 nowa szefowa ABC Daty była wiceprezesem ds. finansowych w Sygnity, a od 2008 do 2010 r. kierowała finansami Sage. Przez wiele lat, od 1996 r. do 2006 r., była związana z Alcatelem a następnie Alcatel-Lucent, zajmując kierownicze stanowiska w działach finansowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 r. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do zarządu ABC Daty jako wiceprezes został powołany od 1 stycznia 2015 r. na 3-letnią kadencję Juliusz Niemotko, który od 2008 r. jest dyrektorem generalnym Acera w Polsce. Pozostanie na tym stanowisku do 31 grudnia br. Juliusz Niemotko w latach 2001 – 2007 pracował w Compaq’u i HP, zajmując się projektami lokalnej produkcji komputerów na wybranych rynkach (m.in. RPA, Arabia Saudyjska). W latach 1994 – 2001 pracował w spółce Profi-Data w Szczecinie. Juliusz Niemotko ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej.  

 

Warto odnotować, że po objęciu sterów spółki przez Norberta Biedrzyckiego, w 2013 r. ABC Data poprawiła wyniki finansowe – w I poł. 2013 r. przychody spółki zwiększyły się o 46 proc., do 2,2 mld zł, a zysk netto o 73 proc. (do 20,2 mln zł). W całym 2013 r. przychody były wyższe o 31 proc. (4,82 mld zł), a zysk netto o 90,5 proc. (59,2 mln zł).

Natomiast w br. dynamika wzrostu były niższa, głównie ze względu na I kw., gdy przychody wzrosły o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r., a zysk netto spadł 38 proc., co wyjaśniano inwestycjami. W rezultacie w bilansie całej I poł. 2014 r. przychody dystrybutora zwiększyły się o 17 proc. w stosunku do I poł. 2013 r., sięgając 2,56 mld zł. Skorygowany (bez wpływu zdarzeń jednorazowych) zysk netto wzrósł o 1 proc., do 20,4 mln zł (bez korekty był spadek).

W sierpniu br., przy okazji publikacji sprawozdania finansowego za I poł. br., spółka podtrzymała natomiast prognozę wyników. Przychody ABC Daty w całym 2014 r. mają wynieść 5,762 mld zł, natomiast  EBITDA 92,1 mln zł (w I poł. br. zrealizowano plan przychodów w 44 proc., a EBITDA – w 42 proc.).