Nokia chce zablokować sprzedaż produktów Lenovo w Niemczech. W końcu września br. sąd w Monachium orzekł, że koncern komputerowy naruszył patenty Nokii w zakresie kompresji wideo (H.264). Oznacza to szlaban na sprzedaż urządzeń korzystających z tego rozwiązania: desktopów, laptopów i tabletów Lenovo na jednym z największych europejskich rynków. Nokia próbuje wyegzekwować to postanowienie.

Lenovo nie zgadza się z wyrokiem, złożyło apelację. Twierdzi, że Nokia naruszyła swoje wcześniejsze zobowiązania, aby udostępniać licencje producentowi PC albo jego poddostawcom na uczciwych i niedyskryminujących warunkach (zasada FRAND). Lenovo utrzymuje, że fiński koncern uparł się przy żądaniu wielokrotnie zawyżonej stawki za korzystanie ze swoich patentów.

Obie firmy toczą spory patentowe w różnych krajach, w tym w USA, w Brazylii i w Indiach. Nierozstrzygniętych jest jeszcze kilka spraw w Niemczech. Także amerykańska komisja handlu bada skargi Nokii na naruszenia patentów przez Lenovo, która także tutaj domaga się zakazu sprzedaży jego sprzętu w USA. Niekorzystna decyzja postawiłaby Lenovo pod ścianą.