Tylko 10 proc. polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowym – wynika z danych GUS. To o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Według danych z października br. najczęściej sięgają po rozwiązania chmurowe duże przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 osób lub więcej – 37,1 proc. Odnotowały też największy wzrost (+6 proc. r/r).

W średnich firmach (50-249 pracowników) 17,2 proc. korzysta przynajmniej z jednego procesu biznesowego w chmurze (+4,1 proc. r/r). W małych firmach (10-49 pracowników) ten odsetek wynosi 7,6 proc. (+1,3 proc. r/r).

Jak twierdzi jeden z integratorów wdrażających rozwiązania chmurowe, w ciągu kilku ostatnich lat zainteresowanie cloud computingiem w MŚP zdecydowanie wzrosło. Cena nie ma już tak dużego znaczenia jak kiedyś, bo usługi tanieją, a główną barierą jest obawa przedsiębiorców o bezpieczeństwo danych.

– Poważnym argumentem powstrzymującym przed korzystaniem z cloud computingu jest troska o wydajność i bezpieczeństwo danych, wynikająca w dużej mierze z niewiedzy. Obawy budzi nawet brak fizycznego dostępu do serwera – twierdzi Niko Bałazy, prezes małopolskiej firmy S-net. Zauważa, że obawy klientów są bezpodstawne, bo dane przechowywane w chmurze są bezpieczniejsze niż on-site: bardziej odporne na ataki hackerskie i zabezpieczone kopiami zapasowymi poza siedzibą firmy.

Obserwacje dostawcy zdaje się potwierdzać badanie Onex Grup. Otóż wśród najczęściej wymienianych obaw przedsiębiorcy wskazali możliwość ataków zewnętrznych na dane (36 proc.), brak dostępu do informacji w przypadku awarii Internetu (25 proc.), łatwy dostęp osób trzecich do danych (20 proc.).

Z kolei Barracuda Networks w badaniu przeprowadzonym w regionie EMEA (dotyczyło usługi Office 365) dowiedziała się od przedsiębiorców, że główny powód, jaki powstrzymuje ich przed korzystaniem z tego rozwiązania w chmurze, to nie brak środków (24 proc. odpowiedzi), lecz właśnie obawy o bezpieczeństwo (32 proc.).

Warto zauważyć, że inne dane niż GUS przynoszą badania przeprowadzone przez dostawców usług chmurowych. Według Onex Group co druga mała i średnia firma w Polsce korzysta przynajmniej z jednego rozwiązania chmurowego. Z kolei Oracle podaje, że ok. 40 proc. firm w Polsce używa chmury lub zamierza  z niej skorzystać w 2017 r., a w 2018 r. odsetek ten może wzrosnąć do 60-65 proc.

Według IDC w 2016 r. polski rynek chmury publicznej wzrósł w odniesieniu do 2015 r. o ponad 25 proc. (160 mln dol., czyli ok. 590 mln zł), a w tym roku jego wartość przekroczy 200 mln dol. (ok. 725 mln zł). Do 2019 r. średnie tempo wzrostu ma wynieść 18,6 proc. Sporo, ale średnia światowa to 21,5 proc. Rynek chmury publicznej ma wartościowo największy udział w porównaniu z rozwiązaniami hybrydowymi i prywatnymi.

Gartner przewiduje, że od 2015 do 2020 r. średni roczny wzrost wydatków na publiczny cloud computing wyniesie globalnie 19 proc. W 2017 r. światowy rynek usług chmurowych ma wzrosnąć o 18,5 proc. do 260,2 mld dol. w porównaniu do 219,6 mld rok wcześniej.

W październiku br. Gartner zrewidował prognozy wielkości dochodów globalnego rynku chmury publicznej. Nowe szacunki na 2018 r. zapowiadają wzrost do 305,8 mld dol., 355,6 mld dol. w 2019 r. oraz 411 mld dol. w 2020 r.