Braki kadrowe w porównaniu z ub.r. pogłębiły się o 5 proc. – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Bitkom, niemiecką organizację IT. W samej branży IT za Odrą jest do obsadzenia 17,5 tys. stanowisk dla fachowców od technologii informatycznych, a reszta w pozostałych sektorach. W sektorze ITC brak potrzebnych specjalistów sygnalizuje 60 proc. przedsiębiorstw. Rok temu było to 54 proc., a w 2014 r. – 42 proc. Czyli problemy kadrowe niemieckich firm pogłębiają się. Poszukiwani są przede wszystkim fachowcy od oprogramowania i usług IT – spośród 17,5 tys. wakatów w sektorze IT 15 tys. dotyczy właśnie tych specjalizacji, a reszta – sprzętu, sieci i elektroniki konsumenckiej.

Z ankiety wynika, że 64 proc. wszystkich firm, w których brakuje fachowców IT, potrzebuje programistów, przede wszystkim z odpowiednimi umiejętnościami w zakresie cloud computingu (48 proc. pytanych), Big Data (45 proc.) i tworzenia aplikacji (33 proc.).

Za rosnący popyt na fachowców odpowiada tak zwana cyfryzacja biznesu, czyli rosnąca rola rozwiązań informatycznych w firmach.

W ankiecie pytano ponad 1,5 tys. szefów firm i członków kadry kierowniczej w różnych branżach.