Namco wstrzymało wypłatę ponad 1 mln euro dla CD Projekt Red, zarzucając spółce Optimusa niedotrzymanie warunków umowy dystrybucyjnej. Sąd gospodarczy w Lyonie ustanowił zabezpieczenie dotyczące spornej kwoty, zobowiązując dystrybutora do przelania jej na własny rachunek. Uznał ponadto, że z powodu niezapłacenia wynagrodzenia CDP Red nie może wypowiedzieć umowy z Namco. Zobowiązał polską firmę do powstrzymania THQ, podmiotu będącego na podstawie oddzielnej umowy zachodnioeuropejskim wydawcą Wiedźmina 2 na XBox 360, od dystrybucji i promocji gry do czasu rozstrzygnięcia sporu (zakazu rozprowadzania Wiedźmina 2 przez THQ chce Namco). Za każdy dzień bezzasadnej zwłoki w wykonaniu zobowiązania grozi kara w wysokości 1,5 tys. euro.  

– Będziemy się odwoływali od tej decyzji – powiedział Adam Kiciński, prezes Optimusa – Pamiętajmy jednak, że obecnie mamy do czynienia jedynie z ustanowieniem zabezpieczeń, a sąd dopiero wypowie się o tym, kto ma racje w tym sporze. 

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 27 września br.