Tylko 58 proc. programistów twierdzi, że w projektach, nad którymi aktualnie pracują, jest prowadzona dokumentacja techniczna. Według 35 proc. jej nie ma, a 7 proc. nie wie, czy jest – według "Badania społeczności IT 2018", przeprowadzonego przez Bulldogjob.

Jakby tego było mało specjaliści, którzy mają do dyspozycji dokumentację, często nie są nią zachwyceni. Oceniono ją średnio na 5,97 pkt w 10-punktowej skali. Wskazują, że brakuje w niej aktualizacji (13 proc.), jest niekompletna (7 proc.) i niedokładna (7 proc.).

"To że aż 35 proc. badanych nie prowadzi dokumentacji na projektach IT woła o pomstę do nieba." – komentuje w raporcie Rafał Piekarski, Full-Stack Developer w Nowej Erze.

Przyznaje, że wyniki badania nie są zaskakujące, bo problem jest znany, choć dotąd nikt go nie badał. Programiści nie lubią zajmować się dokumentacją, bo to czasochłonne zajęcie, a project managerowie bardzo często nie mają do tego wystarczającej wiedzy technicznej.

Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu ub.r. Objęło 1466 specjalistów IT, głównie zajmujących się programowaniem.