Z globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy WatchGuard Technologies wynika, że 37 proc. organizacji nie ma pewności, czy musi dostosować się do przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Z kolei 28 proc. badanych uważa, że ??ich organizacja nie musi przestrzegać nowych regulacji.

Spośród respondentów, którzy nie wierzą, że RODO ma w ich przypadku zastosowanie, 14 proc. zbiera dane osobowe od obywateli Unii Europejskiej. Natomiast w grupie niepewnych 28 proc. przetwarza tego typu informacje. W samych Stanach Zjednoczonych tylko 16 proc. firm uważa, że ??będą musiały się dostosować do RODO.

Ankieta została przeprowadzona wśród 1600 organizacji na całym świecie. Jej celem było sprawdzenie, jak firmy rozumieją ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Europie i jaka jest ich gotowość do wdrożenia jego wymogów w wymaganym terminie. Zdaniem autorów badania, jego wyniki pokazały powszechne zamieszanie związane z kryteriami zgodności z RODO i ogólny brak przygotowania do ich spełnienia. Firmy nie mają wiedzy na temat RODO i nie potrafią dobrze zinterpretować, które rodzaje danych stanowią przesłankę do przestrzegania przepisów.

Tylko 10 proc. respondentów uważa, że ??ich firma jest obecnie całkowicie gotowa na rozpoczęcie przestrzegania wymogów RODO. 44 proc. badanych stwierdziło jednak, że po prostu nie wie, czy ich organizacja zbliża się od zgodności z RODO.

Spośród tych, którzy odpowiadali, że ich organizacja musi przestrzegać RODO (35 proc. ogółu respondentów), 86 proc. uważa, że posiada ??obecnie solidną strategię przestrzegania tych przepisów. Natomiast 51 proc. badanych twierdzi, że ??ich organizacja będzie musiała wprowadzić znaczące zmiany w swojej infrastrukturze IT, aby się dostosować do nowych regulacji.

Respondenci z organizacji, które nie są jeszcze gotowe na RODO, szacują, że spełnienie tych wymagań zajmie im średnio siedem miesięcy.