Z danych najnowszego badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw” wynika, że  przeciętny czas oczekiwania firmy na uregulowanie przez kontrahenta przeterminowanej płatności wydłużył się o trzy tygodnie. Obecnie wynosi 3 miesiące i 24 dni (badanie przeprowadzono w kwietniu 2018 r. na 628 przedsiębiorstwach). W ostatnich trzech miesiącach 2017 r. natomiast przedsiębiorstwa na należne im pieniądze czekały około 3 miesięcy. Autorzy badania przypominają, że najlepsza sytuacja miała miejsce w trzecim kwartale 2016 roku, kiedy to okres oczekiwania na przeterminowane należności wynosił 2 miesiące i 24 dni.

30 proc. polskich firm ma problemy z regulowaniem własnych zobowiązań ponieważ ich klienci nie płacą im na czas. Według KRD to wynik podobny do tego sprzed trzech miesięcy. 28,9 proc. badanych z tego samego powodu musi ograniczać własne inwestycje. W ostatnim kwartale 2017 roku odsetek ten wynosił 28,6 proc. Z 8,3 do 10,4 proc. wzrósł odsetek firm, które wskazują, iż z powodu nieotrzymywania pieniędzy na czas są zmuszone do redukcji zatrudnienia lub funduszu wynagrodzeń. 

Badanie jest projektem Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Odbywa się co kwartał od stycznia 2009 roku.
 
Źródło PAP