Według PAP orzeczenie zapadło w sprawie toczącej się w Belgii. Zdaniem trybunału nie wolno wprowadzać przepisów, zobowiązujących dostawców Internetu do prowadzenia nadzoru nad informacjami w sieci. Taki zakaz wynika z unijnej dyrektywy o handlu elektronicznym. Sąd może natomiast nakazać filtrowanie informacji pośrednikom – dostawcom dostępu do Internetu, gdy ich usługi są wykorzystywane do łamania prawa własności intelektualnej.

Zgodnie z ogłoszonym na początku listopada br. porozumieniem dla ochrony praw własności intelektualnej w sieci, wypracowanym pod auspicjami Ministerstwa Kultury, firmy internetowe w Polsce miałyby włączyć się w zwalczanie piratów, m.in. przekazywać informacje o przypadkach naruszania praw autorskich ich właścicielom, blokować dostęp do usług klientom naruszającym przepisy.