Firmy zdecydowały, że nie będą już pracować nad konsolidacją. Jak podał Action – ze względu na kryzys na rynku walutowym, niestabilność złotówki, negatywne zmiany na giełdach światowych, a w szczególności na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dystrybutor poinformował, że porozumienie z 28 listopada 2008 r. dotyczące fuzji zostało zawarte w okresie 'nadprzeciętnej destabilizacji rynku’. Miało to spowodować trudności w wycenie wartości przedsiębiorstw i ustaleniu parytetów wymiany akcji.