Neonet w roku finansowym 2021/2022 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.) zwiększył przychody o ok. 100 mln zł r/r (+3,5 proc.), do 2,92 mld zł. Zyski jednak wyraźnie spadły. Marża na sprzedaży okazała się niższa niż 1 proc., a zysk netto stopniał ponad 3-krotnie, do 11,6 mln zł.

Detaliście wzrosły zwłaszcza koszty usług obcych, materiałów i energii, podatki i opłaty oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Wydatki na wynagrodzenia, nie licząc ZUS-u, spadły natomiast do 45,15 mln zł z 48,4 mln zł w poprzednim roku. Wynagrodzenia zarządzających wyniosły w roku finansowym 1,66 mln zł.

W roku finansowym 2021/2022 przeciętne zatrudnienie w Neonecie zmniejszyło się do 2684 osób z 2751 w poprzednim roku.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły blisko 60 mln zł wobec ponad 96 mln zł w ub.r.

Wybrane dane finansowe Neonetu za rok 2021/2022 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.)

Źródło: sprawozdanie finansowe, oprac. CRN Polska

Zarząd: sytuacja finansowa jest stabilna

Zarząd zapewnia, że sytuacja majątkowa i finansowa spółki jest stabilna, co pozwala na kontynuację działalności aktualnym roku w co najmniej niezmienionym zakresie.

W ocenie zarządu spółka nie jest narażona na negatywny wpływ związany z wojną na Ukrainie. W lutym 2022 r. odnotowano niewielki spadek sprzedaży w sklepach we wschodniej części Polski, natomiast trend ten się odwrócił i ustabilizował na poziomie sprzed agresji na Ukrainę – informuje zarząd.

Poinformowano również o inwestycjach związanych z wdrażaniem nowych funkcjonalności w aplikacjach sprzedażowych sieci salonów, których celem jest zaoferowanie klientom nowych form sprzedaży towarów, usprawnienia procesów posprzedażowych oraz obsługi i monitorowania procesów reklamacyjnych. Wartość netto prac rozwojowych na koniec marca br. wynosiła blisko 3 mln zł.

Postępowania kontrolne ws. VAT

Według sprawozdania trwają postępowania kontrolne skarbówki w spółce Neonet, dotyczące zwrotu różnicy VAT-u za miesiące od kwietnia 2014 r. do czerwca 2014 r. w wysokości 4,9 mln zł.

Za kwiecień 2014 r. w październiku 2019 r. zwrócono spółce ponad 1,3 mln zł VAT-u plus odsetki. W kwietniu 2021 r. decyzją dyrektora IAS uchylono w całości decyzję dolnośląskiego UCS i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Za maj 2014 r. zwrócono spółce w październiku 2020 r. ponad 1,8 mln zł i odsetki. W maju 2021 r. IAS uchyliła w całości decyzję DUCS we Wrocławiu i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia.