Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia br. Nelro Data została objęta postępowaniem sanacyjnym. Powodem złożenia wniosku była decyzja zabezpieczająca urzędu skarbowego, który w opinii spółki „bezpodstawnie zajął część jej należności”. Ale firma nie ujawnia, o jaką sprawę chodzi.  

Otwarcie postępowania sanacyjnego chroni spółkę przed egzekucją wierzytelności. Nelro Data zapowiada, że nadal będzie prowadzić działalność dystrybucyjną i regulować bieżące zobowiązania.

– Firma zapewnia o intencji kontynuowania wszystkich obowiązujących umów handlowych, których realizacja umożliwi zachowanie płynności finansowej. Utrzymanie się firmy w obrocie gospodarczym to cel, jaki powinien w tym szczególnym momencie przyświecać wszystkim podmiotom, które dotychczas współpracowały z nią handlowo. Jestem przekonany, że solidarność i dalsze wsparcie umożliwią zakończenie procesu naprawczego sukcesem – powiedział Łukasz Pacholski, wiceprezes zarządu Nelro Daty.

Spółka informuje, że ewentualne postępowanie układowe jest możliwe jedynie w odniesieniu do zobowiązań powstałych przed 30 stycznia 2018 r. Wszelkie roszczenia zaistniałe po tej dacie będą regulowane terminowo, co jest warunkiem koniecznym trwania trybu sanacyjnego.

W ostatnich latach Nelro Data podkreślała szybki rozwój biznesu. W 2016 r. dystrybutor przebił 1 mld zł przychodów. Jeszcze w końcu 2017 r. Nelro Data informowała o zamiarach ekspansji w 2018 r.