Z zarządu firmy odchodzi dotychczasowy wiceprezes oraz jeden z założycieli Nelro Daty, Łukasz Pacholski. Pozostanie akcjonariuszem spółki.
 
Zmiana wynika z założeń przyjętych w planie restrukturyzacji w zakresie obniżenia kosztów zarządzania firmą, co w dłuższej perspektywie przełoży się na zawarcie korzystniejszego dla wierzycieli układu – wyjaśnia spółka. Zapewnia, że decyzja wiceprezesa była konsultowana z udziałowcami i podjęta wspólnie.
 
Funkcję prezesa zarządu Nelro Data SA pełni nadal Robert Wyszyński. Od sierpnia br. pełnomocnikiem zarządu ds. operacyjnych i dystrybucji jest Grzegorz Naja.
 
Nelro Data realizuje etapy procesu restrukturyzacyjnego. W maju br. warszawski sąd rejonowy zatwierdził przedstawiony przez nią plan naprawczy.