Rozpoczęły się negocjacje w sprawie sprzedaży Inetum SA. Mannai Corporation QPSC, firma posiadająca 99 proc. kapitału spółki, w sprawie zbycia całego posiadanego pakietu rozmawia na zasadzie wyłączności z grupą inwestorów, której przewodzi Bain Capital Private Equity, a w jej skład wchodzi NB Renaissance,

Inetum SA jest podmiotem dominującym międzynarodowej grupy z centralą we Francji, dostarczającej usługi i rozwiązania cyfrowe dla przedsiębiorstw.

Bloomberg ocenia, że wartość ewentualnej transakcji może wynieść ponad 2 mld dol.

Inetum to firma świadcząca usługi IT metodykami zwinnymi. Grupa działa w ponad 26 krajach, zatrudnia 27 tys. pracowników. W 2020 r. osiągnęła przychody w wysokości blisko 2 mld euro.

Należąca do grupy warszawska spółka Inetum Polska (do stycznia ub.r. pod nazwą Gfi Poland) zatrudnia 900 pracowników, w tym ponad 800 deweloperów. Dostarcza wsparcie dla ponad 40 systemów i platform. Jak podaje, strategicznym kierunkiem jej rozwoju jest Microsoft i chmura Azure.

Natomiast Bain Capital to jeden z dużych graczy na globalnym rynku inwestycji w firmy technologiczne. Zrealizował dotąd ponad 1 tys. inwestycji. Zarządza aktywami o wartości ok. 150 mld dol. Konsorcjum pod kierunkiem funduszu Bain przejęło m.in. w 2019 r. większość udziałów w Kioxii (dawna Toshiba Memory).

„Wspólnie z naszymi nowymi partnerami, widzimy ogromny potencjał do dalszego przyspieszenia wzrostu Inetum, w tym Inetum Polska, w wielu obszarach biznesowych, w których działamy” – mówi Marek Pokorski, General Manager Inetum w Polsce. – „W kwietniu 2021 r. wdrożyliśmy plan strategiczny „Upscale 2023”, zakładający szybki rozwój i dywersyfikację portfolio wokół chmury, cyberbezpieczeństwa, automatyzacji i analizy danych”.

Finalizacja transakcji będzie uzależniona od uzyskania zezwoleń od regulatorów rynku.