Rząd docenia wartość nowych, innowacyjnych firm. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewniło sobie prawo pierwokupu start upów, które uzyskają dofinansowanie w ramach programu Inteligentny Rozwój – informuje Gazeta Wyborcza. NCBR jest operatorem programu. Odpowiedni zapis znalazł się w regulaminie konkursu. O unijne granty mogą ubiegać się fundusze inwestujące w nowe firmy. W trzecim konkursie dotacje na łączną kwotę 1,4 mld zł poprzez NCBR uzyskały 44 projekty. Prawo pierwokupu zasilonego funduszami start upu ma sam NCBR lub wybrany przez niego podmiot. Co istotne, NCBR wskazuje rzeczoznawcę, który wycenia start up. Nie ma tutaj gwarancji, będzie to cena rynkowa.

Według opracowania „Polskie Startupy. Raport 2017” najwięcej młodych firm osiąga regularne przychody, oferując oprogramowanie w modelu SaaS (90 proc.). Start upów z ofertą SaaS jest też w kraju najwięcej (39 proc.). Jeśli chodzi o specjalizację, nowe firmy koncentrują się przede wszystkim na rozwiązaniach Big Data, analityce oraz BI (w sumie 36 proc.).