NCR oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa podpisały umowę dotyczącą pierwszego etapu modernizacji sieci szkieletowej NASK. Przewiduje ona przebudowę dziesięciu głównych węzłów wraz z połączeniem międzynarodowym sieci NASK w oparciu o przełączniki Cisco ATM Catalyst 8540. W sieci zostanie też zastosowany system zarządzający Cisco Info Center, umożliwiający realizację kontraktów z abonentami typu Service Level Agreement. Pierwszy etap modernizacji sieci NASK zakończy się w pierwszej połowie br. ATM obejmie wówczas dziesięć najważniejszych węzłów sieci, a docelowo – całą sieć NASK. Równocześnie wzrośnie przepustowość sieci – będzie ona rosła wraz z potrzebami do STM-4 (622 Mb/s), z możliwością dalszego wzrostu do STM-16 (2,4 Gb/s).Modernizacja sieci szkieletowej NASK umożliwi także tworzenie sieci korporacyjnych bazujących na protokole internetowym (IP) z wykorzystaniem technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching). Technologia wirtualnych sieci prywatnych opierających się na protokole IP (IP VPN) pozwoli NASK na rozdzielenie ruchu poszczególnych klientów. Dzięki temu będą mogli oni tworzyć sieci korporacyjne. Obsługa IP z gwarancją jakości usług (QoS) umożliwi wykorzystanie sieci do telekonferencji, telepracy, transmisji głosu i wideo na żywo. W ramach kontraktu NCR zapewni personelowi technicznemu NASK przeszkolenie w zakresie obsługi nowych urządzeń, zapewni asystę techniczną podczas instalacji oraz wsparcie serwisowe.