W I poł. 2019 r. ponad 43 tys. ofert zatrudnienia na Pracuj.pl skierowano do specjalistów ICT. To 15 proc. wszystkich ogłoszeń w serwisie rekrutacyjnym w minionym półroczu.

Pracuj.pl przytacza dane Komisji Europejskiej, według których specjaliści ICT stanowią około 2,8 proc. siły roboczej w Polsce, podczas gdy odsetek ofert był ponad 5-krotnie wyższy. "To specjalizacja, w której widoczny jest największy rozdźwięk między skalą dostępnych kadr a natężeniem rekrutacji." – stwierdzono. Zdecydowanie najwięcej ofert pochodziło z woj. mazowieckiego (34 proc.).

Firmy z sektora IT niezmiennie należą do branż, które potrzebują najwięcej nowych pracowników. Wystawiły one 6 proc. (17,7 tys.) ofert wystawionych na Pracuj.pl w I poł. 2019 r.