ZUS rozstrzygnął największy przetarg IT w sektorze publicznym – na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wybranym wykonawcą jest Comarch.  

Wartość czteroletniej umowy, jaka zostanie zawarta z konsorcjum krakowskiej spółki, to 242 mln zł brutto. Oznacza to, że wydatki ZUS na KSI spadną o ponad połowę. Dotychczas systemem zajmowało się Asseco Poland. Poprzedni 4-letni kontrakt z tą spółką (2013-2017) opiewał na 595 mln zł brutto.

Comarch złożył najtańszą ofertę w przetargu, który ruszył już w 2015 r., tak aby oferenci mieli czas na odpowiednie przygotowanie. Oferty otwarto we wrześniu 2017 r. Oprócz Comarchu złożyli je Asseco – na blisko 374 mln zł oraz konsorcjum Atosa – o wartości 430,6 mln zł.

Kryterium ceny miało 60 proc. wagi przy wyborze wykonawcy, jakość – 30 proc., a koncepcja przejęcia zadań – 10 proc.

ZUS gotów był przeznaczyć na realizację zamówienia 373,998 mln zł. Nie ukrywa, że celem były duże oszczędności. Wyjaśnia, że o wyborze Comarchu zdecydowała zarówno cena, jak i koncepcja przejęcia usług oraz wyniki testów zleconych oferentom przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zmiana wieloletniego kontrahenta utrzymującego KSI, czyli Asseco, to rewolucja w ZUS.

– Po raz pierwszy w historii możemy mówić o realnej konkurencji w przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. ZUS nie może podlegać w materii zamówień publicznych presji usługodawców – kwituje wynik postępowania prezes ZUS, Gertruda Uścińska.
 
Dotychczas Asseco Poland uzyskiwało rekordowe w polskim IT kontrakty na utrzymanie KSI. W ramach poprzedniego postępowania, z 2013 r., jako jedyne złożyło ofertę w przetargu. W ocenie NIK postępowanie to nie gwarantowało dotrzymania zasad uczciwej konkurencji. W 2010 r. Asseco uzyskało dwa kontrakty z ZUS o łącznej wartości 652 mln zł. 

Wybierając Comarch zakład radykalnie zmniejszył więc koszty, ale przed spółką niełatwy okres przejściowy – zgodnie z warunkami postawionymi w przetargu wykonawca ma maksymalnie 12 miesięcy na pełne przejęcie utrzymania KSI.

– Mamy opracowane możliwe warianty zdarzeń oraz mapę ryzyk, które mogą zaistnieć w tym procesie. Powołaliśmy specjalny zespół, który będzie nadzorował przejmowanie systemu przez nowego wykonawcę. Jesteśmy w trakcie zakupu zewnętrznych usług eksperckich w celu uzyskania wsparcia w tym procesie. Priorytet to bezpieczeństwo KSI – uspokaja Krzysztof Dyki, członek zarządu ZUS odpowiedzialny za pion informatyczny.

ZUS podpisał również list intencyjny z Asseco, w którym spółka wyraziła gotowość utrzymywania KSI w okresie przejściowym. Firma zadeklarowała obniżenie cen o kolejne 10 proc. Wcześniej, w październiku 2016 r., Asseco podpisało aneks do umowy, w którym większość cen jednostkowych zmniejszyło również o 10 proc.