PKO Bank Polski potrzebuje więcej specjalistów IT. Obecnie prowadzi rekrutacje na 130 nowych stanowisk. Rozbudowę kadry informatycznej wyjaśnia dużą skalą projektów, obejmujących także nowe technologie, m.in. z wykorzystaniem data science, RPA, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Obecnie w różnych obszarach banku w zespołach IT pracuje 2,3 tys. osób.

Kogo potrzebuje bank

Firma zamierza ściągnąć kolejnych specjalistów z praktycznie wszystkich obszarów IT: analitycy, architekci, kierownicy projektów i programiści, eksperci od hurtowni danych, administratorzy aplikacji, inżynierowie DevOps.

PKO BP ma blisko 12 mln klientów, z czego 63 proc. to klienci cyfrowi. Do 2025 r. zamierza wszystkie serwisy udostępnić w kanałach zdalnych.

„Jesteśmy olbrzymią firmą technologiczną” – twierdzi Piotr Krawczyk, dyrektor pionu rozwoju aplikacji w PKO BP.

Jak informuje, firma realizuje coraz więcej projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jest na etapie przenoszenia aplikacji mobilnej IKO do chmury, buduje analitykę, według dyrektora najbardziej zaawansowaną na rynku (platforma MLOps).

Jakie kompetencje są w cenie

Zespoły projektowe IT PKO BP łączą kompetencje IT z biznesowymi. W budowie aplikacji stosowane jest podejście DevSecOps (wg banku poprawia to bezpieczeństwo na każdym etapie wdrażania), a w codziennej pracy – metodyka Agile, tryb pracy małych zespołów (co według zapewnień zwiększa efektywność).

W programach podnoszenia kompetencji fachowców IT główny nacisk kładzie się na umiejętności z zakresu chmury, cyberbezpieczeństwa, DevOps, AI i analityki danych, rozwijane są także metodyki Agile i umiejętności w obszarze architektury, analityki wymagań i kompetencji developerskich.

Według danych banku wskaźnik rezygnacji (odejść z inicjatywy pracownika) w obszarze IT na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wyniósł 7,1 proc., co – jak informuje – jest wynikiem lepszym niż średnia rynkowa.

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2023 r. wyniósł 2 mld zł. Bank o ponad 20 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej, do 11,15 mld zł. Aktywa grupy osiągnęły wartość 461 mld zł.