Największym wyzwaniem dla działów IT jest bezpieczeństwo – wskazało je 34 proc. pytanych. Następna w kolejności była integracja integracja systemów (27 proc.). Najważniejsze kwestie w obszarze security to cyberprzestępczość i cyberszpiegostwo (54 proc.) – według badania Frost & Sullivan „Opinie użytkowników końcowych na temat procesu zarządzania transformacją cyfrową, Europa, 2017 r.”

Z badania wynika, że działy IT inwestują w produktywność, zwiększenie obecności cyfrowej, a także w komunikację i integrację narzędzi współpracy z innym oprogramowaniem biznesowym (jak pakiety biurowe, CRM, ERP). Czyli wydatki mające na celu polepszenie produktywności, zmniejszenie kosztów operacyjnych i zwiększenie obecności cyfrowej będą stwarzały nowe możliwości rozwoju.

Analiza  wskazuje, że największymi korzyściami osiągniętymi przez organizacje wdrażające technologie z zakresu Internetu rzeczy to usprawniona obsługa klienta, lepszy marketing oraz automatyzacja manualnych procesów.

Europejskie firmy zapytane o najważniejsze inwestycje, jakie należy podjąć, by zapewnić sukces cyfrowej transformacji w ciągu najbliższych 5 lat, wskazywały usługi (XaaS). Około 59 proc. respondentów planuje zwiększenie budżetu przeznaczonego na IT, co daje średni wzrost na poziomie 19 proc. Poziom inwestycji w Europie jest jednak poniżej globalnej średniej (26 proc.). Może to wskazywać, że europejskie organizacje nie są tak pewne wzrostu swoich przychodów i możliwości inwestycyjnych.

– Wzrost inwestycji w IT na poziomie 19 procent dobrze wróży na przyszłość dla dostawców rozwiązań z obszaru IT – twierdzi jednak Alpa Shah, wiceprezes w dziale Digital Transformation we Frost & Sullivan.

Według niego trzy główne rozwiązania informatyczne wykorzystywane obecnie to: centra danych, cyberbezpieczeństwo oraz produkty z zakresu zarządzania doświadczeniami klientów. Z kolei technologie, które mają największy wpływ na zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów, obejmują zdaniem wiceprezesa cyberbezpieczeństwo, big data i analizę danych, a także data center.