Zabezpieczenie dostępu użytkowników do aplikacji rozproszonych w środowiskach wielochmurowych to największe wyzwanie dotyczące sieci korporacyjnych 2023 r. Wskazało je 41 proc. badanych przez Cisco specjalistów ds. sieci w firmach.

Kolejnym sporym problemem okazuje się utrzymanie kompleksowego wglądu w wydajność i bezpieczeństwo sieci (37 proc.), ponieważ coraz więcej ruchu pochodzi lub kończy się poza granicami sieci korporacyjnej.

Do tego praca hybrydowa stanowi wyzwanie w zapewnieniu bezpiecznej łączności. Mimo że ostatnio pracownicy są zachęcani do powrotu do biur, to według raportu nadal ponad 40 proc. z nich pracuje zdalnie w pełnym wymiarze godzin lub w trybie hybrydowym, przez kilka dni w tygodniu.

Z tego powodu tradycyjne modele bezpieczeństwa stają się przestarzałe, powodując problemy dla specjalistów IT, przy czym ponad połowa z nich (51 proc.) podkreśla zagrożenia bezpieczeństwa płynące z rozwiązań w chmurze, a 39 proc. wskazuje wzrost liczby pracowników zdalnych jako główne wyzwania.

Kwestie te mogą być jeszcze większym wyzwaniem dla fachowców, ponieważ z raportu wynika, że przejście organizacji na rozwiązania chmurowe, w tym multi-cloud, nabiera tempa. Aż 78 proc. respondentów twierdzi, że ich organizacje planują hostować ponad 40 proc. swoich obciążeń w chmurze do 2025 r., co daje wzrost o 15 pp.

Rośnie również popularność rozwiązań wielochmurowych. Już 42 proc. specjalistów ds. chmury i sieci twierdzi, że bardziej elastyczne i skalowalne tworzenie aplikacji jest głównym powodem do korzystania z mutli-cloud.

—————————————————

Cisco 2023 Global Networking Trends Report opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2,5 tys. decydentów IT z całego świata.