Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) pracuje nad projektami decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej w budynkach. Decyzje będą dotyczyły siedmiu operatorów: Orange, Netia, UPC, Multimedia, Vectra, Inea i Toya.

Decyzje, jak informuje UKE, mają zawierać uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.

Działania UKE mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Stanowią realizację założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020 a także strategii UKE na lata 2017-20.  

Przygotowywane projekty decyzji zostały obecnie przekazane do konsultacji.