Generalnie nowe inwestycje planuje 83 proc. zarządzających firmami działającymi na polskim rynku. Najwięcej jednak decydentów, czyli 60 proc., deklaruje inwestycje w kapitał ludzki. Niewiele mniej, 58 proc., planuje inwestować w rozwój produktów i usług w portfolio firmy. Na trzecim miejscu, z wynikiem 47 proc., znalazły się inwestycje technologiczne. Tylko 17 proc. zarządzających zamierza inwestować w rozwój geograficzny firmy.

Tak wynika z opracowanego przez firmę Antal raportu „Plany inwestycyjne firm 2017”. Pod uwagę brane były cztery składowe: inwestycje technologiczne, czyli nakłady ponoszone na nowe technologie w postaci np. oprogramowania, sprzętu, maszyn produkcyjnych; inwestycje w kapitał ludzki (nakłady na kadrę, podwyżki i premie, atrakcyjniejszą powierzchnię biurową, szkolenia, dodatkowe benefity); inwestycje w rozwój produktów i usług w portfolio firmy oraz inwestycje w rozwój geograficzny firmy.

W nowe technologie zamierza inwestować najwięcej decydentów z branży przemysłowej. Takie plany ma 76 proc. zarządzających przedsiębiorstwami przemysłowymi. W bankowości jest to 69 proc., w obszarze internetu, nowych mediów i e-commerce – 63 proc. W sektorze informatyczno-telekomunikacyjne plany inwestycji technologicznych deklaruje 58 proc. decydentów.

Inwestycje w rozwój nowych produktów i usług ma w planach 79 proc. firm z sektora internetu, nowych mediów i e-commerce, 77 proc. w branży ubezpieczeniowej oraz 63 proc. w IT i telekomunikacji.

78 proc. wszystkich badanych decydentów planuje utworzenie w związku z rozwojem firmy nowych miejsc pracy. Najwięcej takich deklaracji złożyli badani w branżach: IT i Telekomunikacja (91 proc.), Internet i e-commerce (89 proc.) oraz SSC/BPO – centra usług wspólnych i outsourcingu (87 proc.).

IT i telekomunikacja jest również liderem, jeśli chodzi generalnie o inwestycje w kapitał ludzki – 78 proc. zarządzających ma w planach nakłady na ten cel. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazł się sektor ubezpieczeniowy (77 proc.) a na trzecim bankowość (69 proc.).