„Strategiczne segmenty klientów nie kwalifikują się już do rejestracji” – poinformował partnerów Broadcom, który w listopadzie ub.r. sfinalizował przejęcie VMware’a kosztem 61 mld dol. Zmiana obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli umowa partnera VMware’a ze strategicznym klientem ma status „oczekująca”, zostanie odrzucona. Taki sam los spotka już zatwierdzone umowy, ale bez wyceny – poinformował producent.

Tym samym Broadcom zamierza przejąć najważniejszych klientów VMware’a w ramach bezpośredniej obsługi. Według szacunków chodzi o ok. 2 tys. podmiotów – poinformował CRN USA.

Przy tym biznes VMware’a został podzielony przez nowego właściciela na cztery dywizje.

Broadcom ogłosił w końcu grudnia ub.r., że zakończy program partnerski VMware’a. Planuje natomiast zaprosić wybranych partnerów do dalszej współpracy przy sprzedaży oprogramowania do wirtualizacji. Według ustaleń CRN USA na taką szansę mogą liczyć firmy z co najmniej 500 tys. dol. rocznych przychodów (czyli ok. 2 mln zł).

Aktualni partnerzy VMware’a mogą nadal rejestrować umowy na portalu partnerskim tej firmy o 4 lutego br. Do tego dnia obejmuje ich ochrona transakcji, rabaty, preferencyjne ceny.

Jak jednak zauważył jeden z partnerów dla CRN USA, nadal nie jest jasne, jakie mają opcje ci, którzy nie zostaną zaproszeni do nowego programu. A, jak dodał, ma on klientów z krytyczną infrastrukturą z VMware’m.

Moim jedynym zmartwieniem jest to, jak przeprowadzić transakcję w przyszłości i jak uzyskać wsparcie, gdy będzie mi potrzebne” – stwierdził jeden z partnerów.