W zakończonym 30 czerwca roku finansowym polski oddział Microsoftu osiągnął ponad 100 mln dol. przychodu. Jest to ponad 30 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku (licząc według cen dystrybucyjnych w dolarach). To najlepsze wyniki producenta w dotychczasowej działalności firmy w Polsce.
Najlepsze wyniki (w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym) Microsoft osiągnął w sprzedaży serwerów:
– Microsoft Windows Server – 44 proc. wzrostu,
– Microsoft SQL Server – 460 proc. wzrostu,
– Microsoft Exchange Server – 125 proc. wzrostu.

Sprzedaż systemów operacyjnych typu desktop wzrosła o ponad 30 proc., aplikacji – o 19 proc., a narzędzi programistycznych – o 35 proc.
W przyszłym roku finansowym polski oddział Microsoftu planuje skupić się na sprzedaży rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz wprowadzeniu nowych wersji wszystkich produktów Office XP, Windows XP, Visual Studio.Net i Windows .Net Server. Wprowadzi też nowe zasady licencjonowania.