Nowe przepisy uwzględnia projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którą ministerstwo gospodarki nazywa 'wielkim sprzątaniem’. Dokument trafił do komisji sejmowej. Jeśli zmiany wejdą w życie, nie trzeba już będzie prosić np. w urzędzie skarbowym o zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo o dochodach. Ponadto organ administracji publicznej nie będzie mógł domagać się zaświadczenia ani oświadczenia, jeśli może sprawdzić stan faktyczny w swoich bazach danych albo w innych jednostkach drogą elektroniczną. Weryfikacją prawdziwości oświadczeń zajmie się urząd, w którym złożyliśmy taki dokument.

Zgodnie z zapowiedzią resortu gospodarki ustawa 'wielkie sprzątanie’ ma także znieść bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak zbędne zezwolenia i licencje. W sumie zostanie zmienionych ponad 100 aktów prawnych.