Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego, uzasadniając ją unijnymi wymogami -informuje Prawo.pl. Według portalu lepszą ochroną zostaną objęci nabywcy oprogramowania, zmienią się też zasady reklamacji.

Nowelizacja określa prawa i obowiązki stron umów dotyczących dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (rozdział 5b ustawy o prawach konsumenta). Ureguluje on kwestie zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową oraz odpowiedzialności przedsiębiorcy w razie jej braku.

„O ile nie nastąpi wyraźne wyłączenie w umowie, sprzedawca będzie musiał zapewnić, aby konsument był informowany o aktualizacjach, w tym aktualizacjach zabezpieczeń, które są niezbędne do zachowania zgodności takiego towaru z umową – wyjaśnia cytowana przez Prawo.pl Małgorzata Sieradzka, adwokat i profesor Uczelni Łazarskiego w komentarzu w LEX. – „Niedostarczenie aktualizacji, które uzgodniono w umowie sprzedaży, będzie należało uznać za brak zgodności towarów z umową” – dodaje.

Sprzedawca odpowie za błąd w instrukcji

Według Prawo.pl niewłaściwa instalacja towarów, o ile usługa była elementem umowy, też będzie uznawana za brak zgodności towarów z umową. Jeśli był błąd w instrukcji dla klienta, to też odpowiedzialność poniesie sprzedawca.

Jak uzasadania resort sprawiedliwości, zagadnienia umów dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej nie stanowiły dotychczas przedmiotu zainteresowania polskiego ustawodawcy, w związku z tym nie ma szczegółowych regulacji w tym zakresie.

Reklamacja z rękojmii: naprawa w pierwszej kolejności

Mniej korzystne dla konsumentów mogą być natomiast zmiany zasad reklamacji z tytułu rękojmi – oceniają eksperci wypowiadający się dla portalu.

Jak informuje resort sprawiedliwości, nowością jest wprowadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta (rozdział 5a u.p.k., art. 43d-43f).

W pierwszej kolejności będzie on miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową, poprzez jego naprawę lub wymianę.

Dopiero w kolejnym kroku, o ile naprawa albo wymiana okażą się np. nieopłacalne, konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Oznacza to więc powrót do regulacji obowiązujących kilka lat temu.

Resort uznaje natomiast zmianę za pozytywną dla nabywcy – w uzasadnieniu projektu wyrażono przeświadczenie, iż rozwiązanie takie jest bardziej efektywne i korzystniejsze dla konsumentów. Jako argument za jego przyjęciem podnoszono także potrzebę wspierania tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym – informuje ministerstwo.

Proponowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kw. 2020 r.

Źródło: Prawo.pl, Centrum Prasowe PAP, BIP Rady Ministrów