Multioffice otworzył kolejne biuro handlowe. Nowy oddział ma siedzibę w Rzeszowie, przy ul. Lwowskiej 6/125.
Oto numery telefonów i faksu do oddziału:
tel. (0-17) 853-37-14, (0-17) 853-37-17,
faks (0-17) 853-37-14 do 17.
Adres e-mail: rzeszow@multioffice.com.pl