Do połowy sierpnia osoby i firmy mogły zgłaszać swoje wierzytelności wobec Multimedia Labs. Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Multimedia Labs, również mogły poinformować o tym sąd (jeżeli prawa i roszczenia nie zostały ujawnione w księdze wieczystej). 

Multimedia Labs to następca Pentagram Polska. Firma zmieniła nazwę latem 2012 r.