Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie rozpisało przetarg na "zakup subskrypcji na licencje oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla środowiska centralnego backup'u i archiwizacji poczty". Oferty są przyjmowane do 8 listopada. Poprzednie postępowanie unieważniono, bo nie wpłynęła żadna oferta.

Wybrany wykonawca ma dostarczyć subskrypcje dla posiadanych przez resort licencji na czas do końca 2022 r. i zapewnić w tym okresie wsparcie techniczne. Kryterium wyboru jest cena (60 pkt), skrócony zakres naprawy błędu krytycznego (35 pkt) oraz liczba inżynierów specjalizujących się w oprogramowaniu Veritas Netbackup lub Veritas Enterprise Vault (5 pkt).

Od startujących w przetargu wymagane jest m.in. doświadczenie w postaci dwóch dostaw w analogicznym zamówieniu o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł.

12 mln zł na modyfikację oprogramowania

Wciąż nie wybrano wykonawcy w przetargu na usługi modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w  MSZ i podległych mu placówkach. Prace mają być realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Oferty otwarto we wrześniu br. Złożyli je Sygnity (9,225 mln zł brutto) i Decsoft (19,6 mln zł). MSZ zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 12,117 mln zł. Cena ma 60 proc. wagi przy wyborze wykonawcy, a kryteria techniczno – jakościowe próbki – 40 proc. Wskazana firma podpisze z ministerstwem 4-letnią umowę.

1,3 mln zł za NetApp

MSZ rozstrzygnęło natomiast przetarg na zakup półek dyskowych NetApp. Tutaj jednak nie było konkurencji – jedyną ofertę złożyła Comtegra o wartości 1,32 mln zł. Resort gotów był wyłożyć na realizację zamówienia blisko 2,1 mln zł.

Zamówienie obejmuje 2 półki NetApp DS224C, każda z 24 dyskami SSD (o pojemności min. 960 GB), 8 dysków SSD (min. 960 GB) i 2 wkładki Citrix NetScaler SFP+ 10 GbE – wszystko z 3-letnią gwarancją NBD.