Wartość projektu szacuje się na 500 mln zł, z tego 85 procent zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja obejmuje uruchomienie bezprzewodowej platformy do wymiany informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo oraz obsługę Euro 2012. System ma w pierwszej kolejności objąć miasta, w których będą rozgrywane mecze oraz przyległe powiaty.
Zgodnie z wymogami MSWiA, platforma powinna umożliwić wymianę korespondencji głosowej, jak również mobilny i bezpieczny dostęp do zasobów bazodanowych. Chodzi również o zagwarantowanie komunikacji między stanowiskami dowodzenia a oddziałami w terenie. Jak poinformowała PAP rzeczniczka resortu, Małgorzata Woźniak, obecnie prowadzone są analizy dotyczące wyboru technologii dla OCSŁR, zaś przetarg ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale.