Uruchomienie przez UKE instytucji doradzającej gminom i powiatom miało nastąpić w ramach tzw. projektu systemowego. Samorządy uzyskałyby w ten sposób pomoc przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój szerokopasmowego Internetu. Do tej pory Polska wykorzystała tylko kilka procent z 1 mld euro przyznanych przez Unię na ten cel. Urząd Komunikacji Elektronicznej wygrał konkurs na prowadzenie doradztwa i wysłał do MSWiA umowę w tej sprawie. Anna Streżyńska, prezes UKE, poinformowała, że przedstawiciele resortu obiecali podpisanie umowy na spotkaniu z operatorami i samorządowcami. Jednak pismo z resortu nie wróciło. Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza, MSWiA chce przeznaczyć 65 mln zł zarezerwowane wcześniej na rozwój Internetu na system informatyczny IMiGW ‚ochrony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami’, np. ostrzegający przed powodzią. Według Małgorzaty Woźniak, rzecznika MSWiA ministerstwo jest w trakcie analizy projektu wspierającego inwestycje w Internet.
Prezes UKE zapewnia, że nawet w razie negatywnej odpowiedzi z MSWiA urząd pomoże samorządom, choć nie w takim stopniu, jak planowano. Będą m.in. opiniowane wnioski o dofinansowanie unijne. Poseł PO Antoni Mężydło złożył interpelację w sprawie funduszy na szybki Internet do szefa MSWiA. Jego zdaniem samorządy nie poradzą sobie bez doradztwa wyspecjalizowanych ośrodków.