Zmiany proponowane przez MSWiA dotyczą m.in. obowiązków informacyjnych oraz zasad wysyłania ofert handlowych online. Zgodnie z założeniami projektu przedsiębiorcy oferujący towary albo usługi w Internecie będą zobowiązani do podawania nie tylko adresu poczty elektronicznej, lecz także innych danych umożliwiających nawiązanie szybkiego kontaktu np. numer telefonu firmy. Dane mogą mieć postać formularza online, za pośrednictwem którego klient prześle pytania na pocztę e-mail.
MSWiA chce, by przedsiębiorca udostępniał klientom takie narzędzia, które umożliwią sprawdzenie poprawności danych przy składaniu zamówienia oraz ich korektę przed ostateczną wysyłką. Zgodnie z proponowaną nowelizacją sprzedający będzie musiał informować klientów m.in. o możliwości poprawienia danych oraz o kolejnych etapach składania zamówienia. W projekcie powinno znaleźć się zalecenie dla przedsiębiorców, by przystosowali strony internetowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Ma to zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych.

W założeniach uwzględniono także obowiązki związane z informacją handlową. Regulują one kwestie niechcianych wiadomości e-mail lub SMS/MMS. Firma przesyłająca oferty handlowe będzie miała obowiązek podawania nazwy podmiotu organizującego w jej imieniu konkurs lub loterię (obecnie trzeba podawać zleceniodawcę). W ofercie musi się znaleźć informacja, w jaki sposób odbiorca może zrezygnować z niechcianej korespondencji (w tej chwili przepisy nie precyzują komu i jak wysyłać oświadczenie o braku zgody). Projekt będzie zawierać także przepisy porządkujące kwestie ochrony danych osobowych.

Według MSWiA prace nad założeniami do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu e-usług poprzedziły konsultacje społeczne, prowadzone z udziałem przedstawicieli środowiska informatycznego, akademickiego oraz izb gospodarczych. Uczestniczyli w nich m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Instytutu Informatyki Śledczej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich, który zajmie się nim 1 lutego.