Integratorzy mogą zaoferować usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanych, skomplikowanych rozwiązań.

Z chmury obliczeniowej korzysta 31 proc. polskich firm, a kolejne 22 proc. zamierza je wdrożyć w ciągu najbliższych 3 lat. To są dane zebrane jeszcze przed pandemią według raportu Deloitte, ICAN Institute i Google Cloud.

Covid-19 oraz wprowadzony lockdown spowodował konieczność przestawienia się wielu firm na tryb pracy zdalnej. Według Deloitte, tylko 26 proc. badanych firmy zadeklarowało gotowość do powrotu do pracy w dawnym, biurowym wymiarze. W widoczny sposób przełożyło się to na wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi. Wśród MŚP około 20-30 proc. korzysta obecnie z usług chmurowych, Popularnością cieszą się zwłaszcza rozwiązania chmurowe wspierające pracę zdalną. Zainteresowane PaaS są zwłaszcza firmy, które decydują się na wprowadzenie pracy zdalnej ze względu na brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę i dostarczenie gotowych rozwiązań – wyjaśnia Grzegorz Przebieracz, Chief IT Solutions Architect w ITBoom.

Korzyścią najczęściej wskazywaną przez ankietowanych w raporcie Deloitte, ICAN Institute i Google Cloud, wynikającą z migracji zasobów do chmury, jest skalowalność i elastyczność infrastruktury. Docenia to 68 proc. badanych. Połowa szefów IT wymienia również uproszczenie zarządzania infrastrukturą, nieco mniej (46 proc.) optymalizację kosztową i uproszczenie architektury (44 proc.). Zaledwie 9 proc. wskazuje na bezpieczeństwo systemów i danych, uznając je za rzecz oczywistą.

Chmura szansą dla integratorów?

Przedstawiciel ITBoom przekonuje, że na chmurowym boomie mogą skorzystać także lokalni integratorzy, skoncentrowani na obsłudze i indywidualnym podejściu do klienta. Uważa, że takie podmioty mogą dostarczać rozwiązania atrakcyjniejsze pod względem kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i profesjonalnej obsługi. Dodatkowo mogą zaoferować usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanych, skomplikowanych rozwiązań. Nawet z punktu widzenia dużych podmiotów, ważna jest odpowiednia obsługa klienta i wdrożenie rozwiązań w taki sposób, aby przedsiębiorcy z nich korzystali.

„Duże podmioty i dostawcy koncentrują się na wzrostach liczby użytkowników i licencji, nie na ciągłości i dostosowaniu narzędzi w formie odpowiedniej konfiguracji. To zadanie leży po stronie specjalistów i integratorów” – przekonuje Grzegorz Przebieracz.

Deloitte, ICAN Institute i Google Cloud pokazują jednocześnie, że polskie nie palą się do przejścia do chmury w dużej skali – 73 proc. z badanych przedsiębiorstw trzyma w chmurze najwyżej 20 proc. zasobów. Zaledwie 2 proc. przeniosło ponad połowę zasobów do chmury. Natomiast świadomość chmury w MŚP jest wysoka – stwierdzono podczas prezentacji raportu. W mniejszych firmach widać już zjawisko całkowitej migracji do chmury, czego jeszcze nie ma wśród dużych podmiotów w kraju.