Poprawiły się nastroje MŚP dotyczące ich bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej. Obecnie 45,7 proc. przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja jest dobra – według 4 edycji badania „KoronaBilans MŚP”. 

To wzrost o prawie 10 pp. Jedna czwarta badanych uważa, że ich sytuacja jest zła – tutaj też widać poprawę – udział takich osób zmniejszył się o 6 pp. Nieco ponad 30 proc. badanych ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie. W poprzedniej edycji twierdziło tak 33,8 proc. respondentów.

Jednak przedsiębiorcy pytani o prognozy w większości nie liczą na to, że będzie lepiej. Przybywa takich, którzy są zadowoleni z obecnej sytuacji, ale jednocześnie ubywa firm, które spodziewają się poprawy w przyszłości. Obecnie jest to 21 proc. badanych, podczas gdy miesiąc temu było ich o 7 pp. więcej, a jeszcze wcześniej wiarę w poprawę w wykazywał co trzeci badany. Z kolei 54 proc. przedsiębiorców sądzi, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja ekonomiczna ich firm nie zmieni się. Jeszcze miesiąc temu prognozowało tak 49 proc. ankietowanych.

„Brak wiary w poprawę przyszłych losów firm nie powinien dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę niepewność także całej gospodarki. Nikt nie wie, kiedy i jak zakończy się koronakryzys. Nie dziwi więc fakt, że większość firm funkcjonuje w obliczu niewiadomej i z dystansem podchodzi do planowania przyszłości” – komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Co czwarty zainwestuje w IT

Trzy czwarte przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji. Ta grupa jednak zmniejsza się na rzecz firm, które chcą to zrobić. Obecnie 15,3 proc. przedsiębiorstw myśli o rozwoju. Miesiąc temu było to 13,8 proc.

Niemal co czwarty przedsiębiorca będzie rozwijał systemy IT, tworzył aplikacje i strony internetowe oraz sklepy online.

„Przed pandemią firmy, jeśli tylko miały zakumulowane pieniądze, chętnie przeznaczały je na rozwój, bo wydawało się, że dobra koniunktura potrwa jeszcze długo. Część z nich przymykała oko na niepłacących kontrahentów. Teraz dążą do jak najszybszego odzyskania gotówki” – mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. 

Nie działają na pełnych obrotach

Kolejnym dowodem takiej ostrożności w prognozach są odpowiedzi na pytanie dotyczące przychodów. Coraz więcej przedsiębiorców (aktualnie 29 proc.) wskazuje, że przychody w ich firmach utrzymają się na takim samym poziomie. Obecnie 6 proc. (o 1,1 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania) zakłada, że ich przychody wzrosną.

W tej grupie 4 na 10 właścicieli firm podejrzewa, że przychody zwiększą się najwyżej o 25 proc. Jeszcze miesiąc temu liczyło na to 6 na 10.  

Wciąż niemal wszyscy pytani przedsiębiorcy (93,8 proc.) skarżą się, że nie działają na pełnych obrotach. Były zmuszone ograniczyć bądź zawiesić produkcję, sprzedaż lub świadczenie usług. Co ciekawe, o 2,7 pp. do 6,2 proc. wzrósł odsetek firm, które w epidemii zwiększyły produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług.

80 proc. nie chce zwiększać zatrudnienia

Niemal 80 proc. firm nie planuje zwiększać zatrudnienia. W poprzedniej edycji badania takie deklaracje składało 82 proc. Widać, że firmy starają się głównie utrzymać stan załogi.  

Wśród firm, które zwiększą stan załogi, dominują te, które planują poszerzyć ją o ¼ dotychczasowego składu.

Główne wnioski z IV edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”:
Obecnie 45,7% przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja jest dobra. To wzrost o prawie 10 pp. w stosunku do poprzedniego badania. Jedna czwarta badanych uważa, że ich sytuacja jest zła, a nieco ponad 30% ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie.

Ubywa firm, które spodziewają się poprawy w przyszłości. Obecnie jest to 21% badanych. Większość, bo 54% sądzi, że w najbliższych 3 miesiącach ich sytuacja ekonomiczna nie zmieni się.  

Coraz więcej firm wskazuje, że ich przychody utrzymają się na takim samym poziomie. Aktualnie ponad 29% właścicieli ma takie założenia.  

Wciąż sporo firm (93,8%) skarży się, że nie działa na pełnych obrotach. W większości były zmuszone ograniczyć, bądź częściowo lub całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż lub świadczenie usług.

Trzy czwarte przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji. Ta grupa jednak systematycznie zmniejsza. Obecnie 15,3% firm myśli o rozwoju. Miesiąc temu było to 13,8%.

Przeważająca większość, bo niemal 80% firm nie planuje zwiększać zatrudnienia, jednak 17,3% wskazuje, że w najbliższych 3 miesiącach zwiększy pulę etatów. W poprzedniej edycji deklarowało tak 14,8%.

Chęć skorzystania z programów rządowych wciąż deklaruje blisko 70% firm. Najbardziej zainteresowane są nimi mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa.

Zadowolenie z udzielonego przez rząd wsparcia deklaruje obecnie ponad 36% przedsiębiorców. 45% z nich uważa jednak, że wsparcie rządu jest niewystarczające.