Nastroje wśród mikro, małych i średnich firm w Polsce uspokoiły się – według Barometru EFL na IV kw. 2020 r. Wskazuje on poziom 48,5 pkt, o 1,7 pkt. mniej niż w III kw. br. i o 1,2 pkt. niższy niż w IV kw. 2019 r. Jest jednak zdecydowanie wyższy niż w II kw. br., tuż po wybuchu pandemii (32,5 pkt.).

Wynik poniżej 50 pkt. oznacza niekorzystne warunki do rozwoju dla MŚP. Więcej pesymizmu wśród badanych wykazują mikro i małe przedsiębiorstwa.

Najlepiej przygotowani ujdą cało

Druga fala epidemii może pokrzyżować plany przedsiębiorców, którzy odbudowują swoje biznesy po pierwszym uderzeniu koronawirusa.

„Ostatnie dni i tygodnie wyraźnie pokazują, że nie pożegnaliśmy pandemii, wręcz przeciwnie, może być jeszcze gorzej. Tego może nie przetrwać wiele polskich MŚP. Reżim sanitarny, który generuje dodatkowe koszty, braki kadrowe z uwagi na zwolnienia lekarskie czy kwarantannę, mniej klientów – to wszystko spowoduje, że tylko najlepiej przygotowane firmy, i to zarówno od strony organizacyjnej jak i finansowej, wyjdą cało z tego kryzysu” – uważa Radosław Woźniak, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Deklarują, że nie ograniczą inwestycji

Większość wskaźników odnotowanych w IV kw. br. jest zbliżona do tych z czerwcowego pomiaru. Nadal zdecydowana większość respondentów (80,3 proc., poprzednio 81,2 proc.) planuje zachować dotychczasowy poziom inwestycji i spodziewa się takiego samego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (81 proc., poprzednio 78,3 proc.).

Nie zmieniły się też odsetki optymistów, jeśli chodzi o inwestycje czy zewnętrzne finansowanie (różnice wynoszą 0,5 pkt. proc.).

Drobne różnice na niekorzyść widać w obszarze sprzedaży i płynności finansowej. W porównaniu z poprzednim pomiarem nieznacznie spadł odsetek osób, które uważają, że sytuacja poprawi się w odniesieniu do sprzedaży (21 proc., poprzednio 25,8 proc.) i płynności finansowej (11,7 proc., poprzednio 16,7 proc.).

Podobnie jednak jak kwartał wcześniej, więcej jest osób, które nie oczekują zmian poziomu sprzedaży (48,3 proc.) i płynności finansowej (66,8 proc.) niż spodziewających się pogorszenia (odpowiednio 29,85 proc. i 21,3 proc.).

W badaniu przeprowadzonym w dniach 14-28 września br. wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm.