Coraz więcej przedsiębiorców ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą – obecnie jest to 36,1 proc. respondentów (podczas gdy miesiąc temu - 31,9 proc., a w maju 24,6 proc.) - w najnowszej edycji badania „KoronaBilans MŚP” Krajowego Rejestru Długów.

Druga spora grupa ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie, czyli ani dobrze, ani źle  (33,8 proc., w czerwcu - 28,2 proc., w maju - 26,1 proc). Coraz mniej jest więc negatywnych ocen.

Również w pytaniach o przyszłą sytuację ekonomiczną niemal połowa (49,5 proc.) przedsiębiorców twierdzi, że nie spodziewa się większych zmian. Pogorszenia sytuacji w najbliższych trzech miesiącach obawia się 22 proc. (w czerwcu takie przypuszczenia miał co czwarty przedsiębiorca, a w maju co drugi).

Spada odsetek przedsiębiorstw, które odczuwają wpływ pandemii na działanie firmy. Miesiąc temu 81 proc. firm zauważyło, że koronawirus wpływa na produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług, a aktualnie taki wpływ zauważa 75 proc.

„To jasny sygnał, że z jednej strony odmrażanie gospodarki odbija się na nastrojach przedsiębiorców, a z drugiej, właściciele firm z sektora MŚP oceniają, że sytuacja ustabilizowała się. Przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości i nauczyli się z nią funkcjonować” – uważa Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG.


Więcej firm liczy na stałe przychody

Kolejnym dowodem na to, że przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości, są odpowiedzi na pytanie o przychody. Obecnie 28,5 proc. właścicieli firm uważa, że w najbliższych 3 miesiącach ich przychody pozostaną bez zmian. To o 10,9 pp. więcej niż miesiąc temu i o 19 pp. więcej niż dwa miesiące temu.

Jednak nadal większość - ponad 54 proc. – obawia się, że ich przychody zmaleją. Na wzrost liczy niecałe 5 proc. W tej grupie aż 6 na 10 podejrzewa, że ich przychody wzrosną najwyżej o 25 proc.

Jeszcze miesiąc temu 11,5 proc. firm przez koronawirusa było zmuszonych całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż bądź świadczenie swoich usług. Aktualnie ta grupa zmniejszyła się o 8,5 pp.

Jednak przybyło firm, które są zmuszone częściowo zawiesić działalność. Obecnie to 26,1 proc. - czyli o 10,5 pp. więcej niż miesiąc temu.  


Ostrożność w inwestycjach, ale w IT stabilnie

Są też niepokojące wieści. Otóż mniej firm niż przed miesiącem planuje przeznaczyć środki na inwestycje, choć już wcześniej nie było wielu ich wiele – według nowego badania takie plany deklaruje 13,8 proc. firm, wobec 16,6 proc. miesiąc temu.

Warto przypomnieć, że w majowej edycji „KoronaBilans MŚP” 12,3 proc. firm planowało inwestycje, później ta wartość znacznie podskoczyła, by teraz wrócić niemal do stanu pierwotnego. Wygląda więc na to, że firmy zrewidowały zbyt optymistyczne plany i obecnie z większą ostrożnością podchodzą do inwestycji.

„Aby móc inwestować i rozwijać firmę, potrzebne są pieniądze. Niestety wiele przedsiębiorstw nie było w stanie wypracować zysków w okresie zamrożenia gospodarki. Nie dziwi więc ich ostrożność w wydawaniu środków” – komentuje Jakub Kostecki, prezes Kaczmarski Inkasso.

Jak zauważa, przedsiębiorcy teraz przypominają sobie, że mają pieniądze uwięzione w przeterminowanych fakturach i zlecają windykację.

„Chcą kupować surowce i półprodukty, bądź rozbudować zaplecze informatyczne” – twierdzi prezes.

Około jedna czwarta MŚP zamierza inwestować w IT. Zaangażowanie to utrzymuje się na podobnym poziomie w porównaniu z poprzednimi okresami. Wskazuje to, że MŚP chcą rozwijać się w tym kierunku i nie było to tylko doraźne działanie w okresie zamrożenia gospodarki – stwierdza raport KRD.
 
Ponadto więcej MŚP deklaruje, że będzie zatrudniać (choć nie jest to oszałamiający odsetek – prawie 15 proc.),  mniej firm zapowiada zwolnienia.  

Wciąż wiele, bo aż trzy czwarte firm, jest zainteresowanych pomocą rządową. W połowie czerwca Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że do polskich przedsiębiorców trafiło już ponad 87 mld zł.

 

Główne wnioski z III edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”:

 

  • Firmy częściej oceniają swoją sytuację ekonomiczną dobrze – 36,1% wskazań lub neutralnie, czyli ani dobrze, ani źle – 33,8% wskazań.

 

  • 54,1% przedsiębiorców, uważa, że ich przychody w najbliższych trzech miesiącach zmaleją – jest to spadek o 10,4 pp. względem poprzedniego miesiąca i o 24,9 pp. względem pierwszej edycji badania.

 

  • Spadła liczba firm, które przez koronawirusa zmuszone były całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż bądź świadczenie swoich usług. Obecnie to 3% przedsiębiorstw.

 

  • Wzrosła liczba MŚP, które przez pandemię były zmuszone częściowo zawiesić działalność. Obecnie to 26,1% przedsiębiorstw, czyli o 10,5 pp. więcej niż miesiąc temu.

 

  • Mniej przedsiębiorców chce przeznaczyć środki na inwestycje. Takie plany ma 13,8% firm, wobec 16,6% w drugiej fali badania.

 

  • Na podobnym poziomie jak miesiąc wcześniej firmy chcą inwestować w IT.

 

  • W najbliższych miesiącach MŚP otworzą się na nowych pracowników. Już niemal 15% z nich deklaruje, że zwiększy zatrudnienie. W poprzedniej edycji badania wskazało tak 12,7% firm.

 

  • Mniej firm zapowiada zwolnienia pracowników. Obecnie to 7% przedsiębiorstw, wobec 8,7% miesiąc wcześniej i 25,8% dwa miesiące wcześniej.

 

  • Wciąż wiele, bo aż 74,4% MŚP, jest zainteresowanych pomocą rządową. 77% zamierza skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, a 55% firm z dofinansowania zatrudnienia.

 

  • Rośnie również liczba firm zadowolonych z pomocy rządowej. Obecnie pozytywnie ocenia ją ponad 30% respondentów, co w porównaniu z pierwszą edycją badania oznacza wzrost o prawie 20 pp.

 


 
III edycja badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec czerwca 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje 305 MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.