O granty mogą starać się firmy, które współpracują z innymi podmiotami w
oparciu o rozwiązania elektroniczne. Dotacje przysługują m.in. na
inwestycje, licencje, doradztwo. Kwota wsparcia wynosi od 20 tys. zł do 2
mln zł, w przypadku inwestycji przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w
wysokości do 85 proc. wydatków.

To ostatni w tym roku duży konkurs na unijne dotacje. Kwota środków przeznaczonych do podziału wynosi 191,7 mln zł.

Poprzedni konkurs obejmujący projekty e-biznesu B2B (w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2) przeprowadzono wiosną. Dofinansowanie w łącznej wysokości 87 mln zł przyznano 202 firmom (budżet konkursu wynosił 183 mln zł).

Więcej informacji znajduje się na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/more/23138.

W dniu 12 października PARP planuje spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wsparciem. Szczegóły na http://poig.parp.gov.pl/index/more/23256.