Prawdopodobnie szykują się zwolnienia w IBM w Europie. W przyszłym roku zatrudnienie zostanie ograniczone o 8 tys. osób. Z tego o 2 tys. osób zostanie zmniejszony brytyjski i irlandzki oddział, a o 2,3 tys. niemiecki – informuje CPI – channelpartnerinsight.com.

W końcu października br. niemieckie media, nawiązując do informacji związku zawodowego Verdi, podawały, iż tamtejszy oddział zamierza zmniejszyć załogę o 2,3 tys. osób.

Z kolei szwajcarski serwis Netzwoche twierdził na początku listopada br., powołując się na serwis dla profesjonalistów IT Golem, że w Europie skala redukcji zatrudnienia w IBM obejmie 10 tys. miejsc pracy.

Brytyjski IBM skomentował dla CPI informacje o zwolnieniach, informując, że decyzje dotyczące pracowników mają na celu wsparcie klientów w ich drodze do przyjęcia otwartej platformy chmury hybrydowej oraz AI.

IBM w maju br. potwierdził plany zwolnień, nie podając jednak ich skali i geografii. Jak wyjaśniono, cięcia mają zwiększyć elastyczność działania korporacji i ułatwić wzrost.

IBM z głową w chmurze

W październiku br. IBM zapowiedział odcięcie od korporacji działu usług infrastrukturalnych. Zostanie wydzielony w osobną spółkę. Biznes ten ma 4,6 tys. klientów. Koszt separacji oceniono na 2,5 mld dol.

CEO Arvind Krishna zamierza przekształcić działającego już od ponad 100 lat giganta w vendora skoncentrowanego na chmurze hybrydowej.

W III kw. 2020 r. przychody IBM spadły o 3 proc., do 17,6 mld dol., a zysk netto wzrósł o 2 proc., do 1,7 mld dol.

Spadek sprzedaży dotyczył głównie tradycyjnych biznesów IBM, przychody z rozwiązań chmurowych (Cloud & Data Platforms) wzrosły o 20 proc.