Powołania komisji nie wykluczył szef MSWiA, Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem uzasadnia to skala sprawy. Tzw. lukę VAT, czyli sumę należnego nieodprowadzonego podatku w 2015 r. PwC oszacowało na 53 mld zł – wyłudzenia stanowią szacunkowo większą część tej kwoty, a resztę szara strefa, czyli np. niewystawianie faktur za usługi. Sumę wyłudzonego VAT w handlu elektroniką od 2011 r. w połowie ub.r. resort finansów szacował na ponad 4 mld zł. W 2014 r. kontrole skarbowe stwierdziły wyłudzenia na kwotę 1,5 mld zł. Wprowadzenie tzw. odwrotnego obciążenia, który miał ograniczyć oszustwa, dwukrotnie przesuwano, ponieważ przeciągały się prace nad ustawą.

Ograniczenie patologi na VAT i uszczelnienie systemu poboru jest jednym z priorytetów wprowadzenia nowej ustawy dotyczącej podatku, co ma nastąpić w I kw. 2016 r. Resort zapowiedział inwestycje w system informatyczny, który ma chronić przed oszustwami na VAT.